VISI DAN MISI

SMPIT AL A’RAF BOARDING SCHOOL SUKABUMI

 

–| VISI |–

Dengan Penerapan Konsep E-Learning dan Pengenalan Media Teknologi, Diharapkan Mampu Menggali Kreatifitas Belajar Anak Dalam Membentuk Generasi Luqmanul Hakim dan Sumber Daya Insani yang Sejahtera.

 

–| MISI |–

 1. Membentuk anak didik yang mengesakan Allah dan tidak mempersekutukan-
  Nya;
 2. Melahirkan anak didik yang senantiasa melaksanakan perintah untuk
  mendirikan shalat;
 3. Melahirkan anak didik yang berbakti dan berbuat ma’ruf kepada kedua
  orangtua;
 4. Membentuk anak didik yang senantiasa merasakan kehadiran dan pengawasan Allah senantiasa muroqobatullah dalam setiap langkah dan perbuatan;
 5. Membentuk anak didik yang menjalankan aktivitas amar ma’ruf dan nahi
  munkar;
 6. Melahirkan anak didik yang memiliki pengetahuan yang luas;
 7. Melahirkan anak didik yang senantiasa bersikap tawadu’ dan santun yang
  tercermin dalam cara berjalan dan berbicara;